تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1398
کد 11

تعرفه عوارض محلی سال 1399

تعرفه عوارض محلی سال 1399

تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری کلوانق در جلسه شماره 133 تاریخ 1398/11/11 به تصویب شورای شهر رسید.
تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري كلوانق  در سال 1399
اين تعرفه در اجراي تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ، بندهاي 19،16،26 ماده 80 و ساير بندهاي آن و ماده 85 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن ، بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداري و ماده 30 آيين نامه مالي شهرداريها در 29ماده و تبصره طبق پيشنهاد شماره 2780 مورخ 16/10/1398 شهرداري كلوانق در جلسه شماره 133 مورخ 11/11/1398 شوراي اسلامي شهر كلوانق به تصويب رسيد.
متن کلی تعرفه در قالب فایل PDF از قسمت تعرفه عوارض محلی قابل دانلود می باشد.
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 16 بهمن 1398
  • ساعت 08
  • توسط admin کلوانق
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه 16 بهمن 1398
  • ساعت 08
  • توسط admin کلوانق
نظرات شما
captcha refresh