آرشیو اخبار

موافقت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با طرح توجیهی اقتصادی احداث جایگاه سوخت در شهر کلوانق

موافقت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با طرح توجیهی و اقتصادی احداث جایگاه سوخت

موافقت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با طرح توجیهی اقتصادی احداث جایگاه سوخت در شهر کلوانق

(51)

موافقت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با طرح توجیهی اقتصادی احداث جایگاه سوخت در شهر کلوانق

سه شنبه 7 مرداد 1399
برگزاری مسابقه دو میدانی ویژه ایام دهه مبارک فجر

برگزاری مسابقه دو میدانی ویژه ایام دهه مبارک فجر

برگزاری مسابقه دو میدانی ویژه ایام دهه مبارک فجر

(51)

مسابقه دو میدانی ویژه ایام دهه مبارک فجر با همکاری کمیته ورزش و جوانان شهر کلوانق برگزار شد.

شنبه 19 بهمن 1398
تعرفه عوارض محلی سال 1399

تعرفه عوارض محلی سال 1399

تعرفه عوارض محلی سال 1399

(26)

تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری کلوانق در جلسه شماره 133 تاریخ 1398/11/11 به تصویب شورای شهر رسید.

چهارشنبه 16 بهمن 1398
ارائه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری به شورای شهر

تعرفه عوارض پیشنهادی سال 99

ارائه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری به شورای شهر

(27)

ارائه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری به شورای شهر

سه شنبه 1 بهمن 1398
ارائه بودجه پیشنهادی سال 1399 به شورای شهر کلوانق

بودجه پیشنهادی سال 1399 شهرداری کلوانق

ارائه بودجه پیشنهادی سال 1399 به شورای شهر کلوانق

(17)

بودجه پیشنهادی سال 1399 شهرداری کلوانق توسط مهندس ارمغانی شهردار کلوانق به شورای اسلامی در تاریخ 1398/10/29 ارائه شد.

سه شنبه 1 بهمن 1398